Hoe werkt het?
AWoM Aankoop Woning Makelaars
© 2021 AWoM - Aankoop Woning Makelaars

Hoe werkt het?

AANKOOP WONING De aankoop van een woning heeft in de meeste gevallen grote gevolgen voor het woon- en leefgenot van een groot aantal jaren. Meestal is er niet de mogelijkheid om het maar even over te doen als de koop niet beantwoordt aan de verwachtingen of wanneer de financiële gevolgen tegen vallen. Daarom is het van het grootste belang om een deskundige van AWoM in te schakelen. Stap 1: Inventarisatie Dit is een gesprek over de wensen en mogelijkheden van u. De makelaar adviseert u in de te nemen stappen. Dit gesprek is kosteloos. Stap 2: Overeenkomst dienstverlening Wanneer de keuze is gemaakt dat AWoM u gaat begeleiden bij de aankoop, wordt er een overeenkomst opgemaakt. Hierin worden uw wensen, de kosten en de verplichtingen opgenomen. Hierdoor komt u achteraf nooit voor verrassingen te staan. Stap 3: Zoektocht De makelaar gaat op zoek naar uw woning. Wanneer er een woning is gevonden die aan uw wensen voldoet geeft hij deze aan u door en regelt een eventuele bezichtiging bij de verkopend makelaar. Deze stap kan uiteraard worden overgeslagen indien u zelf reeds een woning heeft gevonden . Stap 4: Bezichtiging Wij maken voor u de afspraak. U gaat in eerste instantie zelf de woning bekijken samen met de verkopende makelaar (of eigenaar). Indien deze woning past bij uw wensen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met onze AWoM makelaar. Deze laat de verkoopmakelaar weten dat er interesse bestaat en regelt mogelijk een optie en 2e bezichtiging. Stap 5: Opname (2e bezichtiging) Een 2e bezichtiging samen met onze makelaar. De makelaar analyseert de prijs van de woning e op basis van ligging, onderhoud status, courantheid en dergelijke . Tevens onderzoekt de makelaar juridische zaken, milieu aspecten en publiekrechterlijke aspecten. Stap 5: Analyse Samen met u worden de bovengenoemde gegevens door genomen. Samen met u gaan we bepalen of dit het huis van uw dromen/wensen is. Stap 6: Bieding Wanneer u besloten heeft tot aankoop te willen overgaan, gaat de makelaar voor u het onderhandelingsproces uitvoeren. Hij zal in onderhandelingen proberen de woning voor u aan te kopen tegen een zo laag mogelijk prijs en de meest gunstige voorwaarden . Het spreekt voor zich dat dit steeds geschiedt in overleg met u. Stap 7: Koopovereenkomst Wanneer de koop is gesloten wordt de koopovereenkomst opgemaakt door de verkopend makelaar. De AWoM makelaar controleert deze en kijkt of er geen zaken zijn vergeten zoals ontbindende voorwaarden voor u , of zaken zijn toegevoegd welke nadelig zijn voor u. Daarna ondertekent u de koopovereenkomst, nadat dit met u is doorgenomen en uitgelegd. Stap 8: Financiering en termijnen De financiering van de woning moet geregeld worden. Ook moeten de termijnen goed worden bewaakt met betrekking tot de koopovereenkomst. AWoM makelaars regelt dit laatste. Het financieringsdeel regelt u zelf. Wij kunnen u wel helpen om een goede onafhankelijke hypotheekadviseur te kiezen. Stap 9: Inspectie vóór overdracht Op de datum van overdracht gaan we samen met u de woning inspecteren. Wanneer alles akkoord bevonden is door u gaan we met u naar de notaris. Stap 10: Notariële overdracht Wij hebben ook een concept van de notariële akte gekregen om voor u te controleren. Wij zorgen ervoor dat de gegevens correct zijn en alles voor u is geregeld.
bel: 06 - 5894 5362
Hoe werkt het?
© 2021 AWOM
AWoM Aankoop Woning Makelaars
06 - 5894 5362

Hoe werkt het?

AANKOOP WONING De aankoop van een woning heeft in de meeste gevallen grote gevolgen voor het woon- en leefgenot van een groot aantal jaren. Meestal is er niet de mogelijkheid om het maar even over te doen als de koop niet beantwoordt aan de verwachtingen of wanneer de financiële gevolgen tegen vallen. Daarom is het van het grootste belang om een deskundige van AWoM in te schakelen. Stap 1: Inventarisatie Dit is een gesprek over de wensen en mogelijkheden van u. De makelaar adviseert u in de te nemen stappen. Dit gesprek is kosteloos. Stap 2: Overeenkomst dienstverlening Wanneer de keuze is gemaakt dat AWoM u gaat begeleiden bij de aankoop, wordt er een overeenkomst opgemaakt. Hierin worden uw wensen, de kosten en de verplichtingen opgenomen. Hierdoor komt u achteraf nooit voor verrassingen te staan. Stap 3: Zoektocht De makelaar gaat op zoek naar uw woning. Wanneer er een woning is gevonden die aan uw wensen voldoet geeft hij deze aan u door en regelt een eventuele bezichtiging bij de verkopend makelaar. Deze stap kan uiteraard worden overgeslagen indien u zelf reeds een woning heeft gevonden . Stap 4: Bezichtiging Wij maken voor u de afspraak. U gaat in eerste instantie zelf de woning bekijken samen met de verkopende makelaar (of eigenaar). Indien deze woning past bij uw wensen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met onze AWoM makelaar. Deze laat de verkoopmakelaar weten dat er interesse bestaat en regelt mogelijk een optie en 2e bezichtiging. Stap 5: Opname (2e bezichtiging) Een 2e bezichtiging samen met onze makelaar. De makelaar analyseert de prijs van de woning e op basis van ligging, onderhoud status, courantheid en dergelijke . Tevens onderzoekt de makelaar juridische zaken, milieu aspecten en publiekrechterlijke aspecten. Stap 5: Analyse Samen met u worden de bovengenoemde gegevens door genomen. Samen met u gaan we bepalen of dit het huis van uw dromen/wensen is. Stap 6: Bieding Wanneer u besloten heeft tot aankoop te willen overgaan, gaat de makelaar voor u het onderhandelingsproces uitvoeren. Hij zal in onderhandelingen proberen de woning voor u aan te kopen tegen een zo laag mogelijk prijs en de meest gunstige voorwaarden . Het spreekt voor zich dat dit steeds geschiedt in overleg met u. Stap 7: Koopovereenkomst Wanneer de koop is gesloten wordt de koopovereenkomst opgemaakt door de verkopend makelaar. De AWoM makelaar controleert deze en kijkt of er geen zaken zijn vergeten zoals ontbindende voorwaarden voor u , of zaken zijn toegevoegd welke nadelig zijn voor u. Daarna ondertekent u de koopovereenkomst, nadat dit met u is doorgenomen en uitgelegd. Stap 8: Financiering en termijnen De financiering van de woning moet geregeld worden. Ook moeten de termijnen goed worden bewaakt met betrekking tot de koopovereenkomst. AWoM makelaars regelt dit laatste. Het financieringsdeel regelt u zelf. Wij kunnen u wel helpen om een goede onafhankelijke hypotheekadviseur te kiezen. Stap 9: Inspectie vóór overdracht Op de datum van overdracht gaan we samen met u de woning inspecteren. Wanneer alles akkoord bevonden is door u gaan we met u naar de notaris. Stap 10: Notariële overdracht Wij hebben ook een concept van de notariële akte gekregen om voor u te controleren. Wij zorgen ervoor dat de gegevens correct zijn en alles voor u is geregeld.